Sosyal Beceri Geliştirme Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Sosyal beceri eğitiminin amacı, deneyimsizlikten ya da yanlış öğrenmelerden kaynaklanan uyumsuz davranışları kişiye daha uygun tepkiler kazandırarak ortadan kaldırmaktır. Sosyal beceri eğitimi yoluyla bireylere , kişilerarası ilişkilerini kolaylaştıracak sosyal becerilerin  kazandırılması amaçlanmaktadır.  Sözel ve sözel olmayan iletişim becerileri, başaçıkma ve atılganlık becerilerine yer verildiği bu çalışma ile bireylerin kişilerarası ilişkilerini geliştirmelerine katkı sağlanacaktır.

EĞİTİM İLE İLGİLİ KAZANIMLAR:

 1. Kendini ifade edebilme,
 2. Duyguları anlama ve ifade etme,
 3. Akıcı konuşma ve etkili dinleme becerisi kazanma,
 4. Etkileşimi başlatma ve etkileşimi başlatanlara yanıt verebilme,
 5. Olumlu-olumsuz geri iletimi alma ve verme,
 6. Kabul edebilme,
 7. Empatik olabilme,
 8. Red edilme ile başaçıkma,
 9. Kızgınlık ile başaçıkma,
 10. Akran baskısı ile başa çıkma,
 11. Kişisel ve sosyal problem çözme.

EĞİTİM SÜRESİ:

10 gün  (20 saat)

KİMLER KATILABİLİR:

Sosyal beceri eğitimi almak isteyen öğrenciler. (Sosyal beceri eğitimine başlamadan önce eğitim verilecek bireylerle değerlendirme yapılacaktır).

EĞİTİM TARİHLERİ:

08.11.2017  Çarşamba  Saat 13.00-15.00

15.11.2017 Çarşamba  Saat 13.00-15.00

22.11.2017 Çarşamba  Saat 13.00-15.00

29.11.2017 Çarşamba  Saat 13.00-15.00

06.12.2017 Çarşamba  Saat 13.00-15.00

13.12.2017 Çarşamba  Saat 13.00-15.00

20.12.2017 Çarşamba  Saat 13.00-15.00

27.12.2017 Çarşamba  Saat 13.00-15.00

03.01.2018 Çarşamba  Saat 13.00-15.00

10.01.2018 Çarşamba  Saat 13.00-15.00

Çalışma grubu 12 kişi ile sınırlıdır.

BAŞVURU:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

C Blok 1. Kat

EĞİTİMCİ:

Uzman Psk. Dan.  Hanife AYDIN

EĞİTİM YERİ:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

C Blok 1. Kat

Seminer Salonu