Misyon-Vizyon

MİSYON

Trabzon Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi; bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamaları yoluyla Trabzon Üniversitesi öğrencilerinin ve personelinin zihinsel, duygusal, sosyal ve kariyer gelişimlerini desteklemek, kişisel ve sosyal sorunlarına çözüm üretmelerine yardımcı olmak, gelecekte karşılaşmaları muhtemel sorunlara yönelik “önleyici” faaliyetler gerçekleştirmek ve bunlarla birlikte rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmaktır.

VİZYON

Trabzon Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi; bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlı, bilimselliği esas alan bir tutum ile rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda; üniversitemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri ile önleyici ve mesleki rehberlik hizmetlerine cevap veren, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı yüksek, etkin bir birim olmayı hedeflemektedir. Ayrıca Trabzon Üniversitesi bünyesindeki öğrenci ve personele psikolojik yardım hizmeti sunmakla birlikte kamu veya özel sektör kuruluşlarındaki bireylere yönelik de Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Trabzon Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hedef kitlemizi üniversitemizin yanı sıra eğitim, sağlık, spor ve endüstri gibi alanlarda hizmet veren kurum ve kuruluşlardaki personel ve toplumda psikolojik yardım hizmeti almak isteyen birey ve aileler oluşturmaktadır.