Faaliyet Alanları

Merkezin Faaliyet Alanları

 1. Yurt içinde ve dışında, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak,
 2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
 3. Bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin gelişmelerine katkı sağlamak,
 4. Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,
 5. Kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum sağlaması, gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
 6. İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
 7. Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak ve onları yönlendirmek,
 8. Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak,
 9. Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde vb.) korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak,
 10. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,
 11. Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
 12. Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,
 13. Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,
 14. Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
 15. Merkez Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak,
 16. Bütün bu faaliyetlerde bulunurken Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı öğretim elemanları ile iş birliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kurallarına uygun davranmak.

TRÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü faaliyetler şu ana başlıklar altında toplanabilir:

Bireye Yönelik Psikolojik Danışma Hizmetleri

İletişim problemleri, depresif duygu durum, kaygı,  stres, yas ve kayıp, travma ve kriz, hayır diyememe, sigara ve madde kullanımı gibi problem durumlarına yönelik bireyle psikolojik danışma hizmetinin sağlanması

Gruba Yönelik Psikolojik Danışma Hizmetleri

Stres yönetimi becerileri, öfke yönetimi becerileri, benlik saygısını geliştirme, yas ve kayıyla başa çıkma, travmayla başa çıkma, kaygıyla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi, sınav kaygısı, arkadaşlık becerilerinin geliştirilmesi, psikolojik sağlamlığı geliştirme, duyguların fark edilmesi ve ifade edilmesine yönelik grupla psikolojik danışma hizmetinin sağlanması

Psiko-Eğitimsel Grup Çalışmaları

Atılganlık eğitimi, sosyal beceri eğitimi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, karar verme becerilerinin geliştirilmesi, sigara içmeyi bırakma, problemli internet kullanımının azaltılması, etkili ve verimli ders çalışma, zaman yönetimi, ekip çalışması-liderlik ve motivasyon eğitimleri, çatışma yönetme ve uzlaşma konularında psiko-eğitimsel grup çalışmalarının yapılması

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı

Mesleki gelişim sürecini etkileyen faktörler, meslek ve iş olanaklarını tanıma, kariyer seçeneklerinin belirlenmesi, kariyer kararı verme, kariyer gelişime katkı sağlayacak eğitim ve deneyim seçeneklerinin belirlenmesi

Aile ve Çiftlere Yönelik Psikolojik Danışma

Aile Terapisi, Çift ve Evlilik Terapisi, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, Çift İlişkisini Güçlendirme ve İletişim, Çiftlerle Yas Terapisi, Ailelerle Yas Terapisi

Alandaki Çalışanlar ve Uzmanlara Yönelik Eğitimler

Gestalt Terapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Çift ve Evlilik Terapisi, Travmaya Müdahale, Psikososyal Krizler ve Travmayı Önleme, Yas ve Kayıplarla Başa Çıkma, Psikodrama

Psikolojik testler ve Psikometrik Değerlendirmeler

Kişilik, ilgi, yetenek ve tutumları belirlemeye yönelik çeşitli testlerin uygulanması

Araştırma Hizmetleri

Öğrencilerin psikolojik yardım ihtiyaçlarının saptanması,

Öğrencilerin yaşadıkları problemlerin saptanması,

Öğrencilerin üniversiteye uyum düzeyinin belirlenmesi,

Sunulan psikolojik yardım hizmetlerinin etkililiğinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi

Sunulan psikolojik yardım hizmetlerine yönelik izleme çalışmalarının yapılması

Mezunların yöneldiği alanlar ve mesleklerin belirlenmesi,

Öğrencilerin beklentilerinin araştırılması,

Öğrencilerin başarı durumları ve başarı engellerinin incelenmesi

Toplum ruh sağlığının korunmasına yardımcı olacak önleyici ve geliştirici çalışmaları belirlemeye yönelik araştırmaların yapılması

Sevk Hizmetleri

Psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyan bireyleri ilgili kurumlara ve birimlere yönlendirme.