Cinsel İstismarı Önlemede Beden Güvenliği Eğitimi

EĞİTİMİN TANIMI:

Bu eğitim programı ile okul öncesi dönemi çocuklarına cinsel istismarı önlemeye yönelik olarak beden güvenliğine ilişkin kurallar tanıtılmaktadır. Eğitimci tarafından kazandırılan kendini ve bedenini korumaya yönelik beceriler ile çocukların kendi bedenleri üzerindeki kontrolü fark etmeleri ve daha özgür olmaları sağlanmaktadır.

EĞİTİMİN AMACI:

Okul öncesi dönemi çocuklarla çalışan ya da çalışacak olan meslek üyelerine “Okul öncesi çocuklar için bedeni koruma eğitimi programı” nı tanıtmak ve programı uygulamaya ilişkin beceri kazandırmak.

EĞİTİM İLE İLGİLİ KAZANIMLAR:

Bedeni koruma eğitim programının öğrenim hedefleri aşağıdaki gibidir (5 R Kuralı)

  1. Potansiyel istismar durumlarını ya da potansiyel istismar kişi/kimliğini “tanıma” (Recognize) becerisi kazandırmak.
  2. Cinsel taleplerde çocuğa “hayır” diyebilme “reddetme” (Refuse) becerisi kazandırmak.
  3. Çocuğa potansiyel istismar kişi/kimliğinden uzaklaşma ve “direnme” (Resist) becerisi kazandırmak.
  4. Çocuğa daha önce ya da devam eden istismarı güvendiği bir yetişkine “bildirme” (Report) becerisi kazandırmak.
  5. Gizli ya da uygun olmayan dokunma durumlarının çocuğun “sorumluluğu” (Responsibility) olmadığını öğretmek.

EĞİTİM SÜRESİ:

2 gün  (12 saat)

KİMLER KATILABİLİR:

Okul Öncesi Öğretmenliği   4. Sınıf öğrencileri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4. Sınıf öğrencileri

EĞİTİM TARİHLERİ:

21-22 Kasım 2017

09.30-12.30(1. OTURUM)

13.30-16.30(2. OTURUM)

Çalışma grubu 16 kişi ile sınırlıdır.

BAŞVURU:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

(15 Ekim tarihinden itibaren)

EĞİTİMCİ:

Doç. Dr. Vesile OKTAN